089 - futurnie - Paweł Bielecki

089 – futurnie

30 marca 2017

Czy można przewidzieć przyszłość?

Nie.

Można ją stworzyć.